Lisens for 2013

NAIF_endelig_h

 

Nå er Bergen Open en uke unna. Da må du som skal være med huske å melde deg inn i klubben for å kunne delta. Du må også betale lisens. Dette gjelder alle Norges cuper.

Nytt i år fra forbundet er at alle som skal være med på NC må vise at lisens er betalt.

“Ved registrering skal spilleren vise kvittering på at lisens er betalt. OBS: Det finnes ikke egne «spillerkort» eller lignende, så enhver bankkvittering (også vising av nettbank på mobil) som viser at det er betalt et lisensbeløp til lisenskontoen 1503.09.36458, i spillerens navn, er godt nok bevis. OBS: Utskrift av «lagt til betaling» er ikke gyldig som kvittering.

Spillere som ikke kan forevise kvittering, må signere skjema «Spiller uten lisenskvittering» for å kunne delta. Disse skjemaene sendes til NAIF etter turneringen, sammen med deltakerliste der det er krysset av for de som har forevist kvittering.

DSN ønsker alle spillere og arrangører lykke til med diskgolfsesongen!”

 

§ 10-4. En spiller som har deltatt i lisenspålagt turnering, uten gyldig lisens får sitt resultat annullert og ilegges en bot på kroner 1.000,-. Spilleren må i tillegg løse lisens. Ved graverende tilfelle kan i tillegg DSN utestenge spilleren fra videre deltakelse i Norgescupen i inntil 1 år.